Historier fra beboerne

Friland er beboet af en bred skare af mennesker, der på hver sin måde skaber liv herude. For nogle er principperne om bæredygtighed og affaldsfrihed meget vigtige, for andre betyder gældfrihed eller eget erhverv mere.

En af grundtankerne med Friland er, at det er et åbent samfund, der giver videre af sine erfaringer, sådan at vi kan være til gavn for det større samfund. Herfra stammer princippet om formidling. Princippet kommer til udtryk gennem FrilandsMessen, udsendelser på DR, friland.org, private blogs, kurser, foredrag osv.

Nogle beboere har valgt at dele en lille del af deres frilandsliv her for forhåbentligvis at kunne inspirere andre mennesker til at bygge selv, leve gældfrit, dyrke sin egen mad, indgå i fællesskaber mm.

Læs nogle af beboernes historier ved at klikke på navnene til venstre.