Frilands historie

Friland sprang ud i 2001 som et projekt udviklet af Steen Møller (økologisk ildsjæl), Anton Gammelgaard (TV-producer) og Dorthea Arnfred (social organisator).

De ville vise på DR-TV, hvordan en ny form for landsby kunne vokse frem uden gæld, ejendomsspekulation og belastning af naturen, fordi beboerne selv kunne bygge deres huse billigt af f. eks. genbrugsvinduer, halm, hør, muslingeskaller og puds af ubrændt ler.

Daværende Rønde kommune var imødekommende overfor både TV- og landsbyprojektet. I landsbyen Feldballe, er der både købmand, skole og børnehave, og dengang havde menighedsrådet jord at sælge.
Der blev dannet en fond, der fik navnet ‘Nødværge’, og den står som ejer af jorden. Den skal afværge at jorden eller husene bliver belånt. Beboernes organisation blev ‘Andelsforeningen Friland’, og en tredje organisation blev ‘Friland Erhverv’. Desuden indgår ”Frilands principper” i idégrundlaget.

De kommende nybyggere blev inviteret til et velplanlagt projekt, som de springe på eller fra. Blandt de interesserede udvalgte initiativgruppen 25 voksne, der dækkede bredt over menneskelige styrker, symboliseret ved ”hoved, hånd og hjerte”. Alle skød penge i fonden, og 4½ ha mark blev købt og delt i 12 lodder, fællesareal og en fælles plads til eksperimenter. Her skulle ‘Ravnen’ bygges, først for at huse DR’s medarbejdere og siden for at blive Frilands fælleshus.

I 2002 begyndte frilænderne at lave midlertidige boliger og siden at bygge deres drømmehuse.

Husene blev ofte bygget på ”workshops”, hvor både frilændere og andre interesserede kunne lære nyt og lægge kræfter i.

Friland fik en flyvende start, og var et formidlingsprojekt fra første færd: Ideerne kom på fjernsyn, så snart de tog synlig form. Samarbejdet med DR har bragt ideerne om gældfrihed og bæredygtig byggeri vidt omkring. DR’s interesse skiftede efterhånden til Frilandshaven, og i 2008 trak DR sig helt ud.

Utallige danske og udenlandske interesserede kommer til Friland for at hente inspiration til bæredygtigt byggeri. Flere andre steder i landet er der nu skudt små landsbyer op, bygget af naturvenlige materialer.

I 2007 blev Friland udvidet med endnu et jordstykke, Fase 2. Herved voksede Friland til næsten det dobbelte. Igen i 2011 åbnede Friland Fase 3 og voksede til 10 ha. I 2014 består Friland af 40 husstande med ca. 75 voksne og stadigt flere børn.