Katrine, John og Birk, Friland 14

På Friland er Katrine og John i gang med at bygge et sekskantet hus, der gerne skulle være tæt på at være i passivhusstandard. Der bliver ventilation med genindvinding af varme, luftsolfangere, og der bliver anvendt en udstrakt grad af genbrug i byggeriet.

Ud over huset giver en sidebygning plads til Johns opfinderkontor, og på halvdelen af grunden er der planer om at etablere ”vild” natur med vandhul til salamandre, stier og frugttræer. Den anden halvdel skal forsyne husstanden med sund føde.

Ved vejen har Katrine og John planer om at lave et glashus og et genbrugssted. I glashuset skal der være rum til møder, udstillinger og andre arrangementer, og Katrine kan bruge stedet til sin yogaundervisning. Hun er uddannet yogalærer og har i flere år undervist frilændere og andre i yoga i Ravnen.

Blandt Johns interesser er genbrug, bl.a. eldrevne cykler og traktorer, og naturgenopretning, og han bygger sin erhvervsmæssige fremtid på disse elementer.

”Og så satser vi på en større grad af selvforsyning gennem dyrkning her på grunden og i fælleshaven på Friland,” siger Katrine.

Før hun flyttede ind på Friland 14, byggede Katrine et lille hus, Lillely, på fællesloddet nummer 22. Det, der trak på Friland, var fokusset på bæredygtige løsninger, fællesskabet, og at Friland er et godt sted at stifte familie.

John boede før på et husmandssted, og på Friland er han nu kommet tættere på andre små byggevirksomheder og mennesker, han kan dele viden med og få inspiration fra.

[nggallery id=38]