Karoline og Tycho, Friland 30

Karoline og Tycho arbejder begge med permakultur. Det kan tydeligt ses både på huset og i haven, der breder sig op på taget af koldrummet, som fungerer som husets rummelige køleskab.
Moskus- og løbeænder holder bestanden af dræbersnegle på et minimum, og Karoline og Tycho har heste på en nærliggende gård og får på Friland.

Huset har de bygget af rundtømmer, halm og ler, og i loftet er uld fra en større flok vestjyske får brugt som isolering. Fundamentet består af muslingeskaller, det lerstampede gulv er isoleret med ålegræs, og de har genbrugte vinduer og døre.
Varmen kommer fra en fleksovn, og strømmen leveres af et batteri drevet af solceller.
På en mark på en nabogård dyrker de rug, som de selv tærsker, og som med tiden skal dække taget med rughalm.

Selve beboelsen er ikke så stor, for der er satset på værksted, udestue, brænde- og tørreloft og et koldrum, som erstatning for et køleskab.

”Vi satser på selvforsyning, så meget vi kan,” siger Tycho, der har en fortid som skovbrandmand i Californien, før han mødte Karoline og blev gartner, permakulturlærer og tækkemand. Han har i dag firmaet Myrrhis, der arrangerer havebrugskurser og har salg af flerårige spiselige planter.

Karoline er biolog, og hun og Tycho fik øjnene op for Friland på et kursus for permakulturlærere, hvor de mødte Lars og Jo fra nummer 12B.

”Vi boede i et bofællesskab på Sjælland, men blev draget af udfordringen med at starte helt fra grunden på en pløjemark. Og så var det tillokkende at flytte i et landsbyfællesskab med mange muligheder for samarbejde med forskellige mennesker.” fortæller Karoline.

Nu er pløjemarken blevet til en lille planteskole med salg af flerårige spiselige planter og træer, og Karoline og Tycho har travlt med at dele deres viden om bæredygtighed gennem kurser i permakultur og havedyrkning.

Du kan se mere om Karoline og Tychos virksomhed på www.permakulturhaven.dk

[nggallery id=30]