Sarah, Lukas, Pil og Hjalte, Friland 23

Sarah og Lukas var blandt de første, der begyndte at bygge på Frilands fase 2. De regnede med, at huset skulle være studiebolig i en kortere årrække, mens de læste i Aarhus, men nu har de boet der siden 2007. Før Friland rejste de meget og boede bl.a i Lukas’ hjemland Sverige i Malmø, men Sarah var kommet ind på Journalisthøjskolen i Århus, og så dukkede muligheden på Friland op. De byggede huset sammen med Caroline og Tahir. Caroline havde tidligere erfaringer med halmhuse, så det blev det grundmateriale, huset voksede frem fra.

Huset på 100 kvadratmeter i gulvplan er oprindeligt designet som bolig for to unge familier, men i dag har Sarah og Lukas overtaget hele huset sammen Pil og Hjalte, som kommet til senere og er født i huset. Indtil videre bliver den østre del dog lejet ud til Andreas, Kristine og Otto, mens de bygger på lod 27b.

Oprindeligt blev huset bygget med fælles gang og og kun ét toilet for at spare på materialer og byggeomkostninger, så forvandlingen til et enfamiliehus engang kræver ikke de helt store ombygninger. Der er tale om et halmhus bygget med udstrakt brug af natur- og genbrugsmaterialer. Halm, træ, muslingeskaller, ler og sten er grundmaterialer, og alle vinduer, døre og gulve er fx genbrugte. Øst- og vestgavlene er nu beklædt med lærketræ for at beskytte væggene på de udsatte gavle. Taget er et grønt sukkulenttag mod nord, mens det mod syd består af ubehandlede douglas-fyrplanker. Husets varme kommer fra to fleksovne og en solfanger, der også opvarmer vandet året rundt.

Sideløbende med byggeriet er jorden omkring huset blevet forvandlet fra udpint grus og sand til en have med frugttræer, køkkenhave og bede med bærbuske og nytteplanter.

Sarah studerer i dag til lærer og laver bog-projekter, og Lukas, som er uddannet kaospilot, arbejder med at designe skateparker i hele Norden og er i opstartsfasen af at lave eget træbyggefirma. Han er desuden primus motor i etableringen af et spontanidrætsanlæg ved hallen i Feldballe.

”Jo længere jeg har boet på Friland, jo mere er mit fokus flyttet fra Friland til hele området omkring Feldballe,” siger Lukas, der har fået støtte på 800.000 kroner fra en række organisationer til spontanidrætsanlægget.

En af styrkerne ved at bo på Friland er ifølge Sarah og Lukas, at man bor så billigt, at der er tid til at være med sine børn og til at skabe spændende projekter, hvor man ikke er nødt til kun at have fokus på økonomien.

“Det at skabe sig et liv, hvor man ikke behøver at arbejde med penge for øje, er noget af det mest skelsættende og frigørende, der er sket i mit og vores liv,” siger Sarah.

[nggallery id=45]