Permakultur skovhavekurser og PDC på Friland

Der er flere muligheder for permakulturinteresserede, skovhavedyrkere og haveglade folk. Permakulturhaven.dk på Friland udbyder spændende kurser:

Skovhaven & Flerårige Grøntsager – Permakultur havebrugskursus, 26-27. maj 

Skovhave Symposium (erfaringsudveksling og netværk for folk med skovhave eller planer herom), 9.-10. juni

Permakultur Design Certifikatkursus, uge 34 & 42

Skovhaven & Flerårige Grøntsager – Permakultur havebrugskursus, 26-27. maj 2018

Skovhaver er havebrug i tre dimensioner, hvor træer, buske og urter indgår i en integreret blandingskultur, der er kulstoflagrende, modstandsdygtige og regenererende.

På dette weekendkursus går vi i dybden med de vigtigste aspekter ved at dyrke afgrøder, grøntsager, frugt, bær og nødder i et designet, fuld-integreret økosystem, der efterligner den danske natur. Se permakulturhaven.dk for mere info.
Skovhave Symposium, 9.-10. juni

Efter adskillige opfordringer inviterer Permakulturhaven Myrrhis for første gang til et uformelt forum om skovhavedyrkning, hvor vi kan dele erfaringer og blive klogere sammen!
På Skovhave Symposiet er du som deltager selv med til at bestemme weekendens indhold og emner. Du har mulighed for at præsentere dit eget skovhaveprojekt og dele dine erfaringer med andre skovhavefolk.
Se permakulturhaven.dk for mere info og tilmelding.

Permakultur Design Certifikatkursus, uge 34 & 42, 2018
Permakultur Design Certifikatkurset er værktøjer til helhedstænkende omstilling af alt der har med livet og dagligdagen at gøre med afsæt i de tre etikker: Omsorg for Jorden, Omsorg for Mennesker, og en Ligelig fordeling af Ressourcer. Kurset undervises af erfarne praktikere, bl.a. Frilandsbeboerne Karoline og Tycho, samt Cathrine Dolleris. På kurset kommer vi vidt omkring – fra bæredygtigt byggeri til regenerativt jordbrug, fra indre omstilling til energisystemer, havebrug, tekstiler, til designteknikker og redskaber, og meget mere! Tilmelding og mere info kan ses via www.permakulturhaven.dk